PROF. JAN BAETENS

VESTROCK UNIVERSITY

1 juni 2019 / 13:00-13:40 / KAPEL | UNIVERSITY

Wiskunde voor een wereld in beweging | Wiskunde doet je waarschijnlijk denken aan abstracte formules, vergelijkingen vol vreemde symbolen en een soms minder rapport. Vele natuurlijke en biologische processen kunnen we evenwel beter begrijpen - en zelfs bijsturen - door de inzet van zogenaamde wiskundige modellen. Zo kunnen deze gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding van ziektes, de verandering van het klimaat, de interacties tussen verschillende diersoorten, het natuurbrandrisico, tot zelfs de voortbeweging van mensenmassa's. Professor Jan Baetens werkt momenteel bij de vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering aan de Universiteit  Gent. Hij doet onderzoek naar ruimtelijk expliciete modellering in het algemeen en de ontwikkeling van ruimtelijk expliciete modellen voor natuurlijke en biologische processen meer in het bijzonder.