VRIJWILLIGERSREGLEMENT

ALGEMEEN

 1. Voor alle vrijwilligers van VESTROCK 2021 geldt dit Vrijwilligersreglement. Door zich in te schrijven als vrijwilliger en door zich als vrijwiliger op het festivalterrein te begeven, verklaart men zich akkoord met onderstaand reglement en zich daaraan te houden. Op het terrein is het reglement desgewenst in de Organisatiepost in te zien.
 2. Heb je iets te melden, of zit je iets dwars, spreek dan je teamleider of iemand van de organisatie aan. Zij zullen hun best doen de problemen op te lossen. De organisatie is te herkennen aan organisatiebadges.
 3. Schade of kosten die ontstaan doordat direct of indirect in strijd wordt gehandeld met het vrijwilligersreglement worden verhaald op de overtreder.
 4. Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs (een kopie is voldoende) bij je te dragen. Houd er rekening mee dat iemand van de organisatie of iemand van de handhavingsdiensten hiernaar kunnen vragen. Geen identiteitsbewijs betekent dat je geen toegang krijgt tot het festivalterrein.
 5. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan, niet tijdens shifts maar ook niet tussen shifts in. Wanneer je betrapt wordt op alcohol en drugs word je van het festivalterrein verwijderd en kun je bij de eerstvolgende drie edities van VESTROCK niet als vrijwilliger deelnemen. Denk er ook aan dat onze verzekering niet uitkeert bij ongevallen ten gevolge van dronkenschap.
 6. Op voor bezoekers of artiesten zichtbare posten is het niet wenselijk om tijdens je shift te roken.
 7. Discriminerende of racistische uitlatingen zijn uiteraard uit den boze.
 8. Het is verboden om glas, blik, plastic flessen, alcoholische dranken, honden en andere huisdieren mee het festivalterrein op te nemen.
 9. Het is verboden om foto,- film,- en geluidsapparatuur of enig andere dergelijk opnameapparaat mee het festivalterrein op te nemen. Een simpele wegwerpcamera of digitale camera is wel toegestaan. Professionele foto,- en film apparatuur is verboden, tenzij hiervoor een perskaart is aangevraagd.
 10. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken die door de organisatie duidelijk zijn aangegeven.
 11. Het is niet toegestaan zonder toestemming iets met de stroomvoorziening, -aansluitingen e.d. te doen. Dit kan tot ernstige storingen en gevaarlijke situaties leiden. Dit betekent dat je niet zomaar ergens een stekker kan insteken of uittrekken. Dit geldt ook voor mobiele telefoons. Er is geen mogelijkheid deze op het terrein op te laden.
 12. Slapen op het terrein is beperkt mogelijk voor vrijwilligers van buiten Hulst (zelf tent, slaapzak en matje meenemen). Overleg dit wel tijdig met je teamleider. Let wel goed op dat je je 's nachts alleen backstage begeeft en niet in de tenten e.d., er loopt hondenbewaking op het terrein.

TIJDENS OPBOUWEN EN AFBREKEN

 1. Wees zuinig op het terrein en gebruik de door ons verstrekte veiligheidshulpmiddelen, zoals helmen, veiligheidsschoenen en klimtuig.
 2. In verband met je eigen veiligheid zal er tijdens de werkuren geen alcohol geschonken worden.
 3. Tijdens de opbouw en het afbreken is het festivalterrein geen kindvriendelijke omgeving. Omwille van de veiligheid mogen kinderen van vrijwilligers zich alleen bevinden in de backstagetent en de ruimte er direct omheen.

TIJDENS HET FESTIVAL

 1. Wees op tijd voor je shift, bij voorkeur 15 minuten vooraf. Je wordt op het festivalterrein verwacht op de tijd die we vooraf met je gecommuniceerd hebben. Let goed op voor welke diensten je bent ingedeeld, dit kan afwijken van wat je hebt opgegeven.
 2. Tijdens het werk dien je ten allen tijde het VESTROCK CREW T-shirt te dragen en je vrijwilligersbandje te dragen. Het CREW t-shirt dient in originele staat gedragen te worden, tenzij de teamleider akkoord geeft om hiervan af te wijken.
 3. Het is niet toegestaan het uitgereikte CREW t-shirt tijdens de festivaldagen over te dragen aan iemand anders. Tijdens bezoek aan het festival buiten diensttijden is het niet toegestaan om het medewerkers T-shirt te dragen.
 4. Kom bij voorkeur lopend of op de fiets naar het festivalterrein. We hebben geen parkeerruimte voor auto’s van vrijwilligers.
 5. Indien je niet kunt komen, om welke reden dan ook, meld je dan zo snel mogelijk af bij je teamleider zodat we iemand anders kunnen vinden voor je shift. Bij ziekte tijdens het festival dien je dit onmiddellijk door te geven aan je teamleider. Ga nooit zomaar naar huis zonder je af te melden.
 6. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen of te schenken aan personen jonger dan 18 jaar (Drank- en horecawet). Als je twijfelt aan de leeftijd van iemand ben je verplicht om legitimatie te vragen. Geen legitimatie betekent geen alcohol. Hier wordt scherp op gecontroleerd door de overheid. Er worden bij overtreding flinke boetes uitgedeeld aan organisaties.
 7. Indien je geconfronteerd wordt met agressieve bezoekers attendeer je teamleider daar dan op. Hij/zij kan contact opnemen met security.
 8. Vanaf het backstageterrein mag je géén consumpties meenemen naar het festivalterrein.
 9. De podia en band-areas zijn, gezien de drukte en de wens van veel bands, niet toegankelijk voor vrijwilligers - behalve voor diegenen die daar werkzaam zijn. Ga geen handtekeningen vragen van de bands.
 10. Aan het einde van de dag is er de mogelijkheid tot nadrinken in de backstagebar. Op vrijdag en zaterdag willen we deze bar echter wel uiterlijk om 02:00 sluiten, omdat dit een werkterrein is dat we moeten opruimen en voorbereiden voor de volgende festivaldag. We rekenen op je begrip.
 11. Backstage staan toiletten die ook voor de vrijwilligers bestemd zijn. Je hoeft dus niet op het terrein in de rij te staan.
 12. Het is niet toegestaan tijdens de draaiuren van VESTROCK backstage zelf meegebrachte sterke drank te nuttigen.
© 2021 Vestrock — Gerealiseerd door Laveto