governance


Raad van Bestuur Stichting VESTROCK

De heer G.J.E. Baart
De heer M.A.P. Verhaar
Mevrouw E.I.L. Pilaet


Raad van Toezicht Stichting VESTROCK

De heer H.M.I. van Waes, voorzitter
De heer M.J.M. de Bruijn, vicevoorzitter
De heer N.R.R. Taalman, lid


Beloningsbeleid:
De Raad van Toezicht van Stichting VESTROCK is onbezoldigd. Medewerkers van Stichting VESTROCK wordt beloond volgens de cao Nederlandse Poppodia en Festivals. VESTROCK ondersteunt eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering, waarbij transparantie centraal staat door openheid over financiën en besluitvorming. Professionele normen worden gehanteerd in alle aspecten van festivalplanning en -uitvoering. Artiesten krijgen een vergoeding volgens Senanorm of Fairpacct Rekentool. Sinds de oprichting draagt VESTROCK auteursrechten af. Het festival maakt gebruik van zowel vrijwilligers als betaald personeel, waarbij marktconforme vergoedingen worden geboden en eerlijke beloning wordt geboden, boven het minimumloon en in lijn met de marktstandaarden, zoals de cao voor poppodia en -festivals of andere hiervoor geldende normen. 


Stichting VESTROCK onderschrijft de codes:

Code Cultural Governance
​​​​​​​Code Fair Practice 
Code Diversiteit en Inclusie | Zie ook https://www.vestrock.nl/diversiteit-inclusie-gelijkwaardigheid


Stichting VESTROCK Jaarverslag 2022

© 2024 Vestrock — Gerealiseerd door Laveto